880-01 Hikari no zōkei : Cheko no gendai garasu chōkoku / [kanshū Takeda Atsushi ; henshū Asahi Shinbunsha Bunka Kikakukyoku Ōsaka Kikakubu, Fukumoto Jimusho].

Title: 
880-01 Hikari no zōkei : Cheko no gendai garasu chōkoku / [kanshū Takeda Atsushi ; henshū Asahi Shinbunsha Bunka Kikakukyoku Ōsaka Kikakubu, Fukumoto Jimusho].
Publisher: 
[Japan] : Asahi Shinbunsha, c2000.
Description: 
161 p. : ill. (some col.), map ; 30 cm.
Other Authors: 
880-04 Takeda, Atsushi, 1941-
880-05 Asahi Shinbunsha. Ōsaka Kikakubu.
880-06 Fukumoto Jimusho.
880-07 Hida Takayama Bijutsukan.
880-08 Toyama Shimin Puraza. Āto Gyararī.
880-09 Hiroshima-shi Gendai Bijutsukan.
880-10 Kanazu Sōsaku no Mori.
880-11 Odakyū Bijutsukan.
Bib ID: 
65653
Variant Title: 
880-02 Cheko no gendai garasu chōkoku
Light transfigured : contemporary Czech glass sculpture
880-03 Colophon title: "Hikari no zōkei--Cheko no gendai garasu chōkoku" ten zuroku
Contemporary Czech glass sculpture
Notes: 
In Japanese and English.
Catalog of an exhibition held at Hida Takayama Bijutsukan, July 25-Sept. 10, 2000; Toyama Shimin Puraza Āto Gyararī, Oct. 6-29, 2000; Hiroshima-shi Gendai Bijutsukan, Apr. 14-June 10, 2001; Kanazu Sōsaku no Mori, June 20-Aug. 17, 2001; and Odakyū Bijutsukan, Aug. 22-Sept. 9, 2001.