Badania nad późnośredniowiecznym i nowozytnym hutnictwemszkła na Pomorzu Gdańskim

Title: 
Badania nad późnośredniowiecznym i nowozytnym hutnictwemszkła na Pomorzu Gdańskim
Author/Artist: 
Rubnikowicz, Marek
Published In: 
v. 22, Archeologia szkła 6, 1995, pp. 51-64 Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia
Description: 
ill.
Bib ID: 
AI6073
Notes: 
English summary
Late medieval and modern glassmaking in northwestern Poland