Khudozhestvennoe steklo i ego primenenie v arkhitekture. / E.A. Levinson, B.A. Smirnov, B.A. Shelkovnikov, F.S. Entelis.

Title: 
Khudozhestvennoe steklo i ego primenenie v arkhitekture. / E.A. Levinson, B.A. Smirnov, B.A. Shelkovnikov, F.S. Entelis.
Author/Artist: 
Levinson, E. A.
Publisher: 
Leningrad, Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo, 1953.
Description: 
166 p. illus. 30 cm.
Other Authors: 
Shelkovnikov, B. A. (Bebut Aleksandrovich)
Format of Material: 
Books
Microform
Bib ID: 
28314
Find this in the library
Location: 
Secured Stacks
Call Number: 
NA4140.L66
Location: 
Microforms
Call Number: 
f-4079
Location: 
Stacks
Call Number: 
NA4140.L66
Notes: 
"Tablit︠s︡a tekhnologicheskikh vozmozhnosteĭ v proizvodstve khudozhestvennogo stekla" ([7] p.) laid in.
Bibliographical footnotes.
Copy 1: Laid in: Partial translation in German.
Copy 2 signed by author Shelkovnikov. Has English captions in margin.
f-4079, 4 sheets; hard copy in library NK4140.L66.