Khudozhestvennoe steklo i ego primenenie v arkhitekture. / E.A. Levinson, B.A. Smirnov, B.A. Shelkovnikov, F.S. Entelis.

Title: 
Khudozhestvennoe steklo i ego primenenie v arkhitekture. / E.A. Levinson, B.A. Smirnov, B.A. Shelkovnikov, F.S. Entelis.
Author/Artist: 
Levinson, E. A.
Publisher: 
Leningrad, Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo, 1953.
Description: 
166 p. illus. 30 cm.
Other Authors: 
Shelkovnikov, B. A. (Bebut Aleksandrovich)
Bib ID: 
28314
Notes: 
Copy 1: Laid in: Partial translation in German.
Copy 2 signed by author Shelkovnikov. Has English captions in margin.
f-4079, 4 sheets; hard copy in library NK4140.L66.
Bibliographical footnotes.
"Tablit︠s︡a tekhnologicheskikh vozmozhnosteĭ v proizvodstve khudozhestvennogo stekla" ([7] p.) laid in.