Przyczynek do badań nad technologią produkcji i pochodzeniem wczesnośredniowiecznych 'podłużnie żebrowanych' paciorków szklanych z metalowym kanalikiem.

Title: 
Przyczynek do badań nad technologią produkcji i pochodzeniem wczesnośredniowiecznych 'podłużnie żebrowanych' paciorków szklanych z metalowym kanalikiem.
Author/Artist: 
Dekówna, Maria.
Published In: 
Zbornik na Pocest Dariny Bialekovej, Lublin-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, pp. 273-279, ill.
Bib ID: 
AI67431
Notes: 
Photocopy.
Analysis of early medieval ribbed glass beads.
Gabriel Fusek, ed.
Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied