Średniowieczne i nowożytne wyroby szklane z badań na starym mieście we Wrocławiu.

Title: 
Średniowieczne i nowożytne wyroby szklane z badań na starym mieście we Wrocławiu.
Author/Artist: 
Nowosielska, Katarzyna.
Published In: 
Wratislavia Antiqua: Studia z Dziejów Wrocławia, v. 6 (2004), pp. 57-88, ill.
Bib ID: 
AI75122
Notes: 
Photocopy.
Glass production in the city's old district, 14th to 19th centuries.
Jerzy Piekalski and Krzysztof Wachowski, eds.
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii