Sklárny v okolí vladaře.

Title: 
Sklárny v okolí vladaře.
Author/Artist: 
Štiess, Bedřich.
Published In: 
Sklář a Keramik, v. 17, no. 11, 1967, pp. 333-335. 0037-637X
Bib ID: 
AI44410
Notes: 
Four glassworks in western Bohemia.