Szkla z grodziska w Szeligach.

Title: 
Szkla z grodziska w Szeligach.
Author/Artist: 
Dekówna, Maria.
Published In: 
Słowianie i Ich Sąsiedzi we Wczesnym Średniowieczu, Lublin-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, pp. 273-279, ill.
Bib ID: 
AI67430
Notes: 
Photocopy.
Analysis of two glass vessels the migration and early medieval periods.
Marek Dulinicz, ed.
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk