Szklanice fletowate ze Starego Miasta w Warszawie (XIV/XV - 1 ćwierci XVII wieku)

Title: 
Szklanice fletowate ze Starego Miasta w Warszawie (XIV/XV - 1 ćwierci XVII wieku)
Author/Artist: 
Ciepiela-Kubalska, Sławomira
Published In: 
v. 19, Archeologia szkła 5, 1991, pp. 25-42 Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia
Description: 
ill.
Bib ID: 
AI31861
Notes: 
English summary
Flute-shaped beakers from the Old Town of Warsaw, 14th-15th c. to the first quarter of the 17th c
Additional info: Toruń