Zabytki archeologiczne z dworu w Pabianicach.

Title: 
Zabytki archeologiczne z dworu w Pabianicach.
Author/Artist: 
Dziubek, Elżbieta.
Published In: 
Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, v. 5, 1999, pp. 297-307, ill.
Other Authors: 
Ruta, Sławomira.
Bib ID: 
AI67436
Notes: 
English summary, p. 307.
Photocopy.
Finds include a glass bottle from an 18th-century castle in Pabianice (pp. 301-302).