Raboty Germana Shvingera v Sobranii Érmitazha.

Title: 
Raboty Germana Shvingera v Sobranii Érmitazha.
Author/Artist: 
Anisimova, E.
Published In: 
Soobshcheniia Gosudarstvennogo Érmitazha, 2001, pp. 5-8, ill.
Subjects: 
Bib ID: 
AI58150