Rimska steklena kupa s prizorom cirkuske dirke.

Title: 
Rimska steklena kupa s prizorom cirkuske dirke.
Author/Artist: 
Petru, Sonja.
Published In: 
Situla, nos. 20/21, 1980 (publ. 1981), pp. 445-448, ill.
Bib ID: 
AI37975
Notes: 
Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani, Ljubljana.
Issue title: Gabrovčev Zbornik.
Fragments of Roman circus beaker from Emona.
Italian summary.