Si chou zhi lu : da xi bei yi zhen = Silk road : the surviving treasures from the Northwest China / zhu bian Cheng Jianzheng ; fu zhu bian Ma Zhenzhi ... [et al.] ; zhuan gao Sun Ji ... [et al.].

Title: 
Si chou zhi lu : da xi bei yi zhen = Silk road : the surviving treasures from the Northwest China / zhu bian Cheng Jianzheng ; fu zhu bian Ma Zhenzhi ... [et al.] ; zhuan gao Sun Ji ... [et al.].

Notice of Upcoming Content and Access Change

The Museum is working on the future of our online collections access. A new version will be available later in 2023. During this transition period, the current version of the Collections Browser may have reduced functionality and data may be not be updated. We apologize for any inconvenience this may cause. For any questions or concerns, please contact us.

Publisher: 
880-04 Beijing : Wen wu chu ban she, 2010.
Description: 
275 p. : col. ill. ; 29 cm.
Other Authors: 
Cheng, Jianzheng.
Ma, Zhenzhi.
Sun, Ji.
Edition: 
Di 1 ban.
Format of Material: 
Books
Bib ID: 
144313
Find this in the library
Location: 
Secured Stacks - Cage - Uncataloged
Call Number: 
No call number available
Variant Title: 
Da xi bei yi zhen
Silk road : the surviving treasures from the Northwest China
Surviving treasures from the Northwest China
Notes: 
Ben shu hui ji Shanxi li shi bo wu guan, Ningxia bo wu guan, Ningxia gu yuan bo wu guan, Gansu Sheng bo wu guan, Qinghai Sheng bo wu guan, Xinjiang bo wu guan deng 17 jia xi bei wu sheng qu ge ji bo wu guan guan yu Zhongguo gu dai"si chou zhi lu"de wen wu jing pin, qi zhong bu fen wen wu wei shou ci zai guo nei gong kai zhan chu, ju you zhong yao de li shi jia zhi he zi liao jia zhi.
Chinese and English.
ISBN: 
9787501030002
7501030006