Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně.

Title: 
Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně.
Author/Artist: 
Košta, Jiří.
Published In: 
Časopis Národního Muzea -- Řada Historická, v. roč. 180, cíš. 3/4 (2011), pp. 51-81, ill. 1214-0627
Other Authors: 
Sedláčková, Hedvika.
Hulínský, Václav.
Bib ID: 
AI88946
Find this in the library
Location: 
Periodicals
Call Number: 
PER H8 .C34
Notes: 
Description and analysis of glass vessel and bead finds from a ninth-century A.D. grave.
English summary, pp. 51 and 80-81.