Súc̮asné umelecké sklo na Slovensku

Title: 
Súc̮asné umelecké sklo na Slovensku
Author/Artist: 
Rac̮eková, Jarmila [Racekova]
Published In: 
ARS, Umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied [offprint, n.d.], pp. 140-174
Bib ID: 
AI37554