Z prac nad słownikiem firm witrażowych w Polsce w XX wieku.

Title: 
Z prac nad słownikiem firm witrażowych w Polsce w XX wieku.
Author/Artist: 
Świa̜tek, Szczepan.
Published In: 
Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej. Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży, 2000, pp. 188-193, ill.
Bib ID: 
AI48969
Notes: 
Krystyna Pawłowska and Joanna Budyn-Kamykowska, eds.
Book