Apache Solr Search Header

 
Permalink Page 1
 1. Guangxi chu tu Han dai bo li qi de kao gu xue yu ke ji yan jiu / Xiong Zhaoming, Li Qinghui zhu.

  Library
  Xiong, Zhaoming, 1967-
  880-04 Beijing : Wen wu chu ban she, 2011.
  Books

  Xiong, Zhaoming, 1967- Li, Qinghui, 1973- 9787501031665 7501031665 143172 Title in English added t.p.: Archaeological, scientific and technical study on the glass artifacts of the Han dynasty unearthed from Guangxi, China 880-04 Beijing: Wen wu chu ban sh ...

 2. Han Guangling Guo yu qi / Yangzhou bo wu guan, Tianchang Shi bo wu guan bian; zhu bian Xu Liangyu; fu zhu bian Zhou Changyuan, Zhao Shuxin.

  Library
  880-03 Beijing : Wen wu chu ban she, 2003.
  Books

  Xu, Liangyu. Zhou, Changyuan. Zhao, Shuxin. Yangzhou bo wu guan. Tianchang Shi bo wu guan. 750101471X 9787501014712 143173 Jade wares of Guangling in Han dynasty 880-03 Beijing: Wen wu chu ban she, 2003. 167 p.: chiefly col. ill.; 26 cm. Di 1 ban. Include ...