Apache Solr Search Header

 
Permalink Page 1
 1. Guangxi chu tu Han dai bo li qi de kao gu xue yu ke ji yan jiu / Xiong Zhaoming, Li Qinghui zhu.

  Library
  Xiong, Zhaoming, 1967-
  880-04 Beijing : Wen wu chu ban she, 2011.
  Books

  Xiong, Zhaoming, 1967- Li, Qinghui, 1973- 9787501031665 7501031665 143172 Title in English added t.p.: Archaeological, scientific and technical study on the glass artifacts of the Han dynasty unearthed from Guangxi, China 880-04 Beijing: Wen wu chu ban sh ...

 2. Dao chu wu wai: Zhongguo bei fang cao yuan si chou zhi lu = The Silk Road in Inner Mongolia / [zong bian ji Zhou Muai; Ying wen bian ji Peng Qiyun].

  Library
  880-03 Xianggang : Xianggang da xue mei shu bo wu guan, 2007.
  Books

  Zhou, Muai. Pang, Tina. Nei Menggu Zizhiqu bo wu guan. University of Hong Kong. University Museum and Art Gallery. 9789628038732 9628038737 164828 Zhongguo bei fang cao yuan si chou zhi lu Silk Road in Inner Mongolia 880-03 Xianggang: Xianggang da xue mei ...

 3. Shanxi li shi bo wu guan xin ru cang wen wu jing cui = Masterpieces of ancient arts from recent acquisition / Shanxi li shi bo wu guan bian.

  Library
  Shanxi li shi bo wu guan, compiler.
  Books

  Shanxi li shi bo wu guan, compiler. 9787807369431 7807369434 164829 Masterpieces of ancient arts from recent acquisition 212 pages: color illustrations; 29 cm. Di 1 ban. Includes bibliographical references (page [213]). Includes glassware (p. 186-189). Ve ...